Oedeemfysiotherapie/Anouk Swenne

Manuele lymfedrainage is een therapievorm die ervoor zorgt dat vochtophopingen in het lichaam worden afgevoerd wanneer het lichaam dat, om wat voor reden dan ook, niet zelf kan.

Het lichaam bestaat voor ruim 70% uit vocht. U weet uit ervaring, als u een glas water te lang stil laat staan, dat het water zich vervuilt. Zo gaat dat ook in het lichaam.

Normaal gesproken beweegt het vocht in het lichaam. Als er ergens een blokkade optreedt, treedt er vervuiling van het interne milieu (binnenste van het lichaam) op. Hierdoor ontstaat niet alleen een zwelling maar heeft dit vervuilde interne milieu ook gevolgen voor het algemeen functioneren van het lichaam.

 

Indicaties:

De meest voorkomende indicatie voor manuele lymfedrainage van dit moment is borstkanker. Bij borstkanker is de kans op uitzaaiingen via de lymfe en okselklieren groot. Deze klieren worden dan ook gecontroleerd op eventueel actieve kwaadaardige cellen die zich via de lymfe kunnen verspreiden.

Indien er een kans is op uitzaaiing, worden een of soms meerdere klieren verwijderd. Hierdoor verminderd meteen de functie van de lymfe-afvoer waardoor er een dikke arm kan ontstaan (oedeem).

De venen hebben ook deels een functie om vocht af te voeren, echter kunnen zij eiwitten niet vervoeren.

Oedeem is eiwitrijk vocht. De eiwitten worden normaal door de lymfebanen afgevoerd, maar doordat dit niet mogelijk is blijven de eiwitten in de arm zitten en gaan vocht aantrekken (=eigenschap van eiwitten). Eiwitten hebben ook de eigenschap wanneer ze met veel zijn, te gaan samenklonteren. Hierdoor wordt het weefsel in de arm fibrotisch ( =hard) en verliest zijn elastische eigenschap en lubbert als het ware uit.

Deze elastische eigenschap is enorm van belang voor de afvoer van vocht.

Hierdoor wordt naast manuele lymfedrainage er soms ook gebruik gemaakt van inzwachtelen en het aanmeten van een armkous om tegendruk te verschaffen voor de spierpomp en een zo optimaal mogelijke afvoer te generaliseren.

 

Overige indicaties:

Overige indicaties waarbij manuele lymfedrainage ook kan helpen zijn:

  • Zwellingen tgv een operatie of ongeluk
  • Verstuikingen of bloeduitstortingen
  • Ziekte van Crohn
  • Hoofdpijn/spanningsklachten
  • Dystrofieen
  • Spataderen

 

Wat doet manuele lymfedrainage?

Manuele lymfedrainage is een zeer prettige therapievorm waarbij door hele lichte massage (de lymfebanen liggen immers erg oppervlakkig) de lymfevaten geopend en gesloten worden.

Dit gebeurt doordat er gebruik gemaakt wordt van een draaiende beweging.

Door de handgrepen in een bepaalde volgorde uit te voeren wordt zoveel mogelijk vocht richting de lymfeklieren gestuurd. Tussendoor en na afloop worden nog eens extra de lymfeklieren ‘leeggepompt’. Vanaf de gezonde lymfeklieren wordt het verder doorgepompt, waarna het door het hart verder wordt verwerkt in het lichaam.

 

Het is de bedoeling dat tijdens de behandeling u zo ontspannen mogelijk bent, zodat de zenuwstelsel zo min mogelijk actief is. Daarom proberen we ook tijdens de behandeling  de telefoon niet aan te nemen, staat de radio zachter en praten we zo min mogelijk.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons, 0168-324580