HKZ Audit gehaald!

De auditor vind ons kwaliteits management systeem uitstekend en een prima uitgangspunt voor gecontroleerde, hoog kwaliatieve fysiotherapie.
 

De HKZ/ISO 9001 certificering is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement systeem van een organisatie.
Het wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen die ze zeggen na te streven.

In de HKZ/ISO 9001 staan een aantal eisen waaran een organisatie moet voldoen, uitgebreid met de voor de sector van toepassing zijnde wet- en regelgeving.(HKZ=Harmonisatie Kwaliteit in de Zorg)

PMC Torenveld Zevenbergen heeft haar kwaliteitsmanagement  systeem al meer dan 10 jaar ingericht naar de normering van ISO/HKZ en heeft alle processen in handboeken en protocollen beschreven. Dit alles om de patienten die gebruik maken van de diensten in het PMC Torenveld zo optimaal mogelijk en volgens de internationale standaarden te behandelen en te begeleiden, m.a.w. doordat we onze processen hebben beschreven en onze kwaliteitseisen zijn gewaarborgd, krijgen we meer inzicht in wat we doen en worden we daar steeds beter in.

In 2017 heeft de praktijk de nieuwe wet Wkkgz volledig geimplementeerd en vanaf  1 mei 2018 is de praktijk volledig AVG Proof( AVG= algemene verordening gegevensbescherming) d.i. een wet die nog meer dan de WGB zorgdraagt voor onze privacy. U kunt elders op onze site lezen wat ons privacy beleid is.