Kinderen van het voortgezet onderwijs

Kinderfysiotherapie bij kinderen op het voortgezet onderwijs.

Bij kinderen van het voorgezet onderwijs wordt bewegen minder belangrijk voor hun totale ontwikkeling en schoolse vaardigheden. Toch kunnen ook hier  problemen in de ontwikkeling van de motoriek nog een duidelijke rol spelen in de totale ontwikkeling, en van invloed zijn op hun zelfbeeld en sociale ontwikkeling. . Zeker als de kinderen nog flink in de groei zijn kunnen er ook klachten van het bewegingsapparaat ontstaan.

Wanneer kunt u voor kinderen op het voortgezet onderwijs een kinderfysiotherapeut raadplegen? Bijvoorbeeld:

  • problemen bij de fijne motoriek, zoals bij de schrijfmotoriek
  • problemen bij de grove motoriek die een kind verhinderen om goed mee te kunnen bij de schoolgym of een sportclub
  • klachten door blessuren
  • klachten tijdens een groeispurt
  • slechte houding, zoals van voeten of rug
  • klachten door overbelasting of spanningen
  • specifieke aandoeningen

 

Wat kunt u verwachten van de kinderfysiotherapeut bij de behandeling van kinderen op het voortgezet onderwijs?

Na een intake gesprek vindt er een onderzoek plaats.  Aan de hand van dit onderzoek (of evt. meerdere onderzoeken) wordt een advies of behandelplan opgesteld. Dit wordt samen met ouders en kind besproken. Bij  oudere kinderen kan dit ook zonder de ouders. De rol van de ouders bij de therapie wordt kleiner.  Er wordt meer inbreng en verantwoordelijkheid van het kind zelf verwacht. Toch kan begeleiding / sturing van de ouders bij de kinderen tot 16 jaar zeker nog zinvol zijn. Wanneer nodig wordt er ook overlegd gepleegd met school of andere begeleiders van het kind.