Fysiotherapie

 Of je nu zit, ligt of staat. Ademhaalt, niest, of lacht. werkt, uitgaat of sport. Bij alles wat je doet beweeg je.

Zelfs als je niets doet. Om normaal door het leven te kunnen gaan moet elk onderdeel van het lichaam dan ook perfect functioneren. Want als ook maar één klein onderdeel van het lichaam het af laat weten, kunnen zelfs de simpelste bewegingen ineens een opgave worden.

Fysiotherapie is het vakgebied van het menselijk bewegen. De fysiotherapeut houdt zich bezig met het bewegen van mensen in hun dagelijks omgeving en in de maatschappij, en op de problemen die hierbij zijn ontstaan.

 

Binnen de fysiotherapie staan de volgende werkmethodes centraal:

  • Bewegingstherapie
  • Oefentherapie
  • Massagetherapie
  • Fysische therapie

De fysiotherapeutische zorg richt zich op de oorzaken van gezondheidsproblemen en op de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen, met als doel het bevorderen van de gezondheid met betrekking tot het bewegen in relatie tot participatie in de samenleving. Voortbouwend op het zoeken naar oorzaken schenkt de fysiotherapeut veel aandacht aan preventie.

HKZ logo

 

 

19

Hoe werken de behandelingen?
Wanneer u voor het eerst bij ons in de praktijk bent zal uw fysiotherapeut uw mogelijkheden en onmogelijkheden vastleggen. Hij of zij onderzoekt op welke wijze het bewegen plaatsvindt om te analyseren waarom de patiënt juist op deze manier beweegt. In de analyse zoekt de therapeut naar oorzaken en beïnvloedbare factoren op basis waarvan hij, in samenspraak met u, de doelen en het behandelplan opstelt. Het doel van de behandeling is het optimaliseren van uw bewegen, uiteraard wordt hierbij uitgegaan van uw mogelijkheden en uw vermogens die er zijn.
22

Het hulpproces:
Het hulpverleningsproces van de fysiotherapeut is onder meer gericht op het menselijk (afwijkend) bewegen en beoogt de kwaliteit van het leven te vergroten dan wel te behouden door functies, activiteiten en participatie te bevorderen en door invloed uit te oefenen op persoonlijke factoren en omgevingsfactoren.

Het werk van de fysiotherapeut vraagt om samenwerking met zowel collega-fysiotherapeuten als andere beroepsbeoefenaars. In het Paramedisch Centrum Torenveld zijn deze allebei te vinden. Doordat er meerdere malen per week een overleg plaatsvindt tussen de fysiotherapeuten zijn uw behandelaars altijd van elkaar op de hoogte en hoeft u niet bang te zijn voor tegenstrijdige adviezen of dat uw behandelaar niet weet wat er speelt.

HBO Opleiding Fysiotherapeut:

De hbo-opleiding Fysiotherapie leidt je op tot fysiotherapeutisch beroepsbeoefenaar, oftewel fysiotherapeut. De titel fysiotherapeut is hiermee ook beschermd. (=Rft) Om de fysiotherapeutische vakken goed te kunnen uitvoeren, wordt tijdens de opleiding veel medisch-biologische kennis opgedaan. Dit om de aard en oorzaak van klachten te onderzoeken en te leren hoe een behandelplan opgesteld kan worden om klachten te verhelpen en in de toekomst te voorkomen Daarnaast is er veel aandacht voor gedrag en communicatie; als fysiotherapeut moet je met cliënten en vakgenoten kunnen communiceren.

De erkende Fysiotherpaut is geregistreerd in het centrale kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Eén van de onderdelen van de registratie- en herregistratievoorwaarden is het verplicht volgen van bij- en nascholing. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kan men in het register opgenomen worden of blijven.(Rft=register fysiotherapeut)
De fysiotherapeuten van het Paramedisch Centrum Torenveld zijn aangsloten bij alle beroepsrelevante organisaties.

Het PMC Torenveld hanteert een klachtenprocedure vlgs de Wkkgz en is aangesloten bij het KNGF voor wat betreft klachtenfunctionaris en geschillen-en klachten commissie. Dhr Nagtzaam is de klachtenfunctionaris binnen het centrum.