Ergotherapie/Eline van Donselaar

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie is een paramedisch beroep dat gericht is op uw dagelijks handelen. Een ergotherapeut kan u helpen om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren.
Centraal staat een praktische aanpak van activiteiten die voor u belangrijk zijn en problemen opleveren. Hierbij kunt denken aan problemen op het gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke werkzaamheden, vervoer en het uitoefenen van werk en hobby’s.

Voor wie is ergotherapie?
Ergotherapie is er voor iedereen die zijn normale dagelijkse activiteiten niet meer naar tevredenheid kan uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld komen door ziekte, trauma, over- of onderbelasting of het ouder worden op zich.
De ergotherapeutische behandeling is specifiek gericht op (jong)volwassenen en ouderen. 

Hoe gaat een ergotherapeut te werk?
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt samen met u een inventarisatie gemaakt
van de problemen die u in uw dagelijks handelen ervaart. Op basis hiervan wordt een behandelprogramma opgesteld. Tijdens de behandelingen wordt door middel van training, instructie of advies geprobeerd om uw problemen op te lossen of een zo optimaal mogelijke situatie te creëren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het opnieuw aanleren van een activiteit, het leren omgaan met hulpmiddelen of het anders leren uitvoeren van een activiteit.
U kunt bij ons ook terecht voor advies over hulpmiddelen en (woning) aanpassingen. Daarnaast kunnen wij u ook helpen bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie.
Sommige verzekeraars hebben ergotherapie ook opgenomen in hun aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld voor mantelzorg. Voor de precieze vergoeding dient u uw polis na te kijken

 

Vanaf 1 januari 2012 is de praktijk direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat er geen verwijsbrief meer nodig is van een (huis)arts voor een ergotherapeutische behandeling.

Dit geldt voor alle verzekeringen met uitzondering van het CZ. Als enige grote verzekeraar weigert het CZ de directe toegankelijkheid van de ergotherapie toe te staan. Wanneer u bij het CZ verzekerd bent blijft een verwijsbrief noodzakelijk.

 

Voor meer informatie over ergotherapie of de praktijk kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 06-14453275 of u kunt kijken op www.ergotherapie-vandonselaar.nl