Cursussen

U kunt bij ons voor de volgende cursussen terecht:

- b-eat it!

- ga voor fit

- babymassage

- bewegen en masseren met peuters

- bootcamp voor kinderen van de basisschool

- zit met pit 

 

cursus babymassage;

 Het is mogelijk om een cursus shantalababymassage te volgen bij kinderfysiotherapie torenveld.

In deze moderne tijd waarin we ‘meestal’ bewust kiezen voor zwangerschap, is baby-massage een hele natuurlijke stap.

Met Shantala-massage, die eenvoudig aan te leren is, activeer je je zintuigen en die van je baby, waardoor je intuïtief aanvoelt wat goed is voor je baby.

Kinderen die in de beginfase door massage geactiveerd worden, blijken in staat te zijn beter te coördineren waardoor een snellere ontwikkeling aantoonbaar is.

Baby’s slapen regelmatiger, krijgen een betere spijsverering en een groter besef van geborgenheid. Zij accepteren zichzelf gevoelsmatig gemakkelijker.

De cursus is bestemd voor moeders of vaders met baby’s vanaf 6 weken tot ca. 9 maanden.

Wat heb je nodig bij de cursus?

Massage-olie (bv amandel-olie), badlaken en handdoek, omslagdoek of badcape, voeding voor je baby (bij flesvoeding ook een flessenwarmer).

Plaats: Kinderfysiotherapie Torenveld

Duur: 4 lessen van 1,5 uur (mede afhankelijk van de grootte van de groep)

Kosten: 80 euro per cursus,

Aanvullend mogelijk: herhalings/verdiepingsles van 1,5 uur, kosten  20 euro.

Cursus mogelijk  op donderdagochtend of zaterdagochtend in Zevenbergen, en op zaterdagochtend in Klundert.

In overleg  ook individueel of aan huis mogelijk..

 

Cursus B-eat it! 

 

B-eat it gaat de strijd aan met overgewicht

ZEVENBERGEN - Overgewicht komt steeds vaker voor in Nederland.

Daar weet de gemeente Moerdijk alles van. Veertien procent van de jongeren in de gemeente heeft last van matig tot ernstig overgewicht.

Om kinderen en hun ouders te helpen bij het streven naar een gezond gewicht wordt de cursus B-eat it aangeboden door de GGD West-Brabant, zorginstelling Thebe en kinderfysiotherapie Torenveld. De gemeente steunt dit project. Momenteel valt het project onder de zorg van het CJG.

De crusus B-eat it! voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar en hun ouders start in september, en  voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar en hun ouders in maart. 'Bewegen is leuk en gezond eten is lekker'. Daar draait het allemaal om. Tijdens de cursus die in gymzaal Droge Mark wordt gehouden, is er veel aandacht voor bewegen. Kinderen moeten weer plezier krijgen in bewegen, hun conditie moet worden verbeterd, ze moeten meer kracht krijgen en meer zelfvertrouwen.

De cursus wordt gegeven door verschillende personen. Zo krijgen de kinderen wekelijks  individuele ondersteuning vanuit de kinderfysiotherapie en gaan iedere week een uur langsporten onder begeleiding van de sportcoach van de gemeente moedrijk. Ook krijgen ze training in  weerbaarheid.

Een jeugdverpleegkundige van de GGD West-Brabant geeft individuele begeleiding en verzorgt een ouderavond.

De diëtiste van Thebe leert de kinderen en ouders alles over gezonde voeding. Het eetpatroon van de kinderen wordt geleidelijk aan veranderd.

 Voor meer informatie kan contact gezocht worden met Maja van der Horst, 0168 324580 of via kft.torenveld@gmail.com en bij het CJG : .http://www.cjgmoerdijk.nl/index.php?id=27312&pi=41200&news_item_id=87754

 

Cursus 'ga voor fit'

Heeft uw kind last van overgewicht en / of een ongezonde levensstijl? Heeft uw kind moeite met en/of geen plezier in bewegen? Lees dan snel verder.

Bewegen en gezond eten zijn belangrijke factoren in de strijd tegen overgewicht. Dit wordt omvat met de 5 BOFFT-thema's: Bewegen, Ontbijten, Fruit en groente, ontmoedigen van Frisdrankgebruik en ontmoedigen van TV kijken/computeren.

Kinderfysiotherapie Torenveld en Gewichtsconsulent Irene Kop-Westerdijk hebben de handen ineen geslagen. Samen gaan we ons inzetten voor kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar in de Gemeente Moerdijk.

Wat/waar/ hoe:

- gedurende 3 maanden intensieve begeleiding op maat op het gebied van bewegen voor uw kind. Dit wordt vergoed uit de basisverzekering.

- intensieve individuele voedingsbegeleding. 1e 3 consulten wekelijks contact, gevold door 4 consulten om de week. Gewoontes en vaste patronen worden doorbroken en nieuwe eetgewoontes worden aangeleerd. Totaal 198,50 eruo. Wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed in de aanvullende pakketten. Valt onder BGN gewichtsconsulent.

- Kind en ouder komen samen naar de consulten van de gewichtsconsulent

- de afspraken vinden plaats op onze praktijkadressen en de tijden worden in overleg afgesproken.

Het bewegingstraject houdt in: intake en onderzoek om te kijken waar uw kind tegenaan loopt bij het bewegen, ofwel: wat zijn de sterke punten en wat de zwakke punten. aan deze laatste punten gaan we 3 maanden (12 sessies) wekelijks een half uur intensief werken onder leiding van een van onze kinderfysiohterapeuten. We maken een individueel oefenschema (in circuitvorm) waarmee we op de praktijk aan de slag gaan, met daarnaast beweeg-opdrachten voor thuis. Doel: uw kind heeft voldoende basis om met plezier te kunnen bewegen en mee te kunnen doen met leeftijdgenootjes. Zodat het voor uw kind mogelijk is om na afloop aansluiting te vinden bij een sportclub.

Cursus bewegen en masseren met peuters

Tijdens een cursus leuke ideeën opdoen om te bewegen met uw peuter? Inzicht krijgen in de mogelijkheden op het gebied van bewegen van peuters, zowel bij de fijne als de grove motoriek ? En ook aandacht voor het masseren van peuters. Dit alles in een klein groepje onder begeleiding van een van onze kinderfysiotherapeuten. 

Duur van de cursus: 4 lessen van 1,5 uur. Kosten: 80 euro.

bootcamp

Bij voldoende belangstelling geven we sportlessen " bootcamp" voor kinderen van de basisschool. Met aandacht voor: motorische vaardigheden, conditie en kracht. 1 uur per week en lekker buiten.

Cursus 'zit met pit':

Dit is een cursus die kinderen al op jonge leeftijd bewust wil maken van een goede houding en gezond gedrag rondom schrijven, computeren, enz. De cursus is vooral gericht op groep 4 en 5 van de basisschool, maar ook vanaf groep 3 t/m 8 te gebruiken. De cursus bestaat uit 4 lessen. Deze kunnen aan een groep kinderen gegeven worden, zoals bijvoorbeeld op school, of individueel op de praktijk.  De kosten zijn afhankelijk van de locatie en de grootte van de groep.

Wanneer van toepassing kan de cursus ook tijdens een behandeltraject ingezet worden, bijvoorbeeld bij rugklachten door een verkeerde zithouding.